IČ: 48165913
DIČ: CZ6402042119

Telefon: 466 924 227

Mobil: 602 438 134

vladimirmikulas@seznam.cz

obchod@vladimirmikulas.eu

Motorová nafta

Všeobecná charakteristika

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 590

Specifikace

Parametr Třída B
Třída D Třída F
Třída 2
Časové rozmezí pro expedici 15.4. - 30.9. 1.10. - 15.11. 16.11. - 28.02.
1.3. - 14.4.
Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max. 0 -10 -20
Cloud Point (CP) - °C, max. - - -8
Hustota při 15°C - kg.m-3 820 - 845 820 - 845 820 - 845
Cetanové číslo, min. 51 51 51
Cetanový index, min. 46 46 46
Destilační zkouška
- do 250°C předestiluje - % obj., max. <65 <65 <65
- do 350°C předestiluje - % obj., min. 85 85 85
- 95% (V/V) předestiluje při °C, min. 360 360 360
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. 2 - 4,5 2 - 4,5 2 - 4,5
Bod vzplanutí PM - °C, min. nad 55 nad 55 nad 55
Obsah síry - mg.kg-1, max. 10 10 10
Obsah vody - mg.kg-1, max. 200 200 200
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max. 24 24 24
Obsah popela - % hm., max. 0,01 0,01 0,01
Oxidační stabilita - g.cm-3, max. 25 25 25
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - œm 460 460 460
Hustota při 15°C - kg.m-3 800 - 840
Cetanové číslo, min. 48
Cetanový index, min. 46
Filtrovatelnost - °C, max. -32
TVP - °C, max. -22
Destilační zkouška
- do 180°C předestiluje - % obj., max. 10
- do 340°C předestiluje - % obj., min. 95
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. 1,5 - 4
Bod vzplanutí PM - °C, min. nad 55
Obsah síry - mg.kg-1, max. 350
Obsah vody - mg.kg-1, max. 200
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max. 24
Obsah popela - % hm., max. 0,01
Oxidační stabilita - g.cm-3, max. 25
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků - % m/m, max. 11
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - œm 460

Použití

Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.

Balení, skladování, doprava

Motorové nafty se dodávají v železničních a silničních nádržkových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci s motorovými naftami musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.


Dopravní značení
RID/ADR: 3/31c
UN: 1202
Kemler: 30

Základní bezpečnostní údaje

Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F)

 

zdroj Paramo.cz