IČ: 48165913
DIČ: CZ6402042119

Telefon: 466 924 227

Mobil: 602 438 134

vladimirmikulas@seznam.cz

obchod@vladimirmikulas.eu

Bionafta - cenově výhodné palivo vysoké kvality

Směsná motorová nafta - Biodisel B30

bionafta

Směsná motorová nafta je palivo s obsahem 70% fosilní motorové nafty a 30% obsahem biosložky MEŘO - methylester řepkového oleje. Jedná se o plnohodnotné palivo pro vznětové motory s minimálním vlivem na životní prostředí. Má vysokou mazací schopnost a snižuje opotřebení motoru. Zaručuje bezproblémový provoz i v zimních měsících. Bionafta výrazně snižuje kouřivost motoru. Palivo plní normu kvality podle ČSN 656508.

Biodiesel B100

Biodiesel B100 je ekologické palivo se 100% obsahem biosložky FAME - methylester rostlinného oleje. Má silně čistící účinky v palivové soustavě. Biodiesel má vyšší cetanové číslo než motorová nafta a vyjadřuje reaktivitu paliva jako schopnost snadno a rychle vzplanout. Vysoké cetanové číslo zaručuje tišší a pružnější chod motoru. Bionafta B100 je ekonomicky výhodnější než biodiesel B30.

Bionafta B100 nabízí stejně jako Biodiesel B30 možnost výroby biodieselových směsí se standardní motorovou naftou v libovolném % poměru. Přechod na Bionaftu je možný bez jakýchkoliv úprava vozidla. Palivo je velmi dobře odbouratelné z 98% v průběhu 21 dnů a snižuje znečištění životního prostředí. Palivo plní normu kvality podle ČSN 14214.

Použití

Směsná motorová nafta je vhodná pro všechny vznětové motory, u kterých je použití SMN schváleno výrobcem. U nových vozidel nepředstavuje použití SMN žádná rizika. U starších vozidel vyrobených před rokem 1996 je doporučována vizuální kontrola, popřípadě po konzultaci s výrobcem výměna s ohledem na nesnášenlivost dříve používaných materiálů.

Doporučení

Přechod k provozu na Biodiesel je možný bez jakékoli úpravy vozidla při dodržení technologického doporučení: