IČ: 48165913
DIČ: CZ6402042119

Telefon: 466 924 227

Mobil: 602 438 134

vladimirmikulas@seznam.cz

obchod@vladimirmikulas.eu

Bezolovnaté automobilové benzíny

Všeobecná charakteristika

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Mohou obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.

Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 228

Specifikace

Parametr BA 95 BA 98
Oktanové číslo VM, min. 95 98
Oktanové číslo MM, min. 85 88
Vzhled čirý a jasný čirý a jasný
Hustota při 15°C - kg.m-3 725 - 775 725 - 775
Obsah olova - mg/l, max. 5 5
Destilační zkouška
- odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto 20 - 48 20 - 48
- odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima 22 - 50 22 - 50
- odpař. množství při 100 °C - % (V/V) 46 - 71 46 - 71
- odpař. množství při 150°C - % (V/V), min. 75 75
- konec destilace - °C, max. 210 210
Tlak nasycených par - kPa, léto 45 - 60 45 - 60
Tlak nasycených par - kPa, zima 60 - 90 60 - 90
Index těkavosti (duben a říjen), max. 1150 1150
Oxidační stabilita - minuty, min. 360 360
Mechanické nečistoty a voda nepřítomné nepřítomné
Obsah síry - mg.kg-1 10 10
Obsah pryskyřic - mg.100cm-3, max. 5 5
Obsah benzenu - % (V/V), max. 1 1
Obsah aromátů - % (V/V), max. 35 35
Obsah olefinů - % (V/V), max. 18 18
Obsah kyslíku - % (M/M), min. 2,7 2,7

Pozn.: léto 1.5.-30.9., zima 1.11.-31.3., přechodové období duben a říjen

Použití

Bezolovnaté automobilové benzíny se používají převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách. Bezolovnaté benzíny jsou určené zejména pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou s výjimkou bezolovnatého automobilového benzinu Speciál, který je určen jako náhrada olovnatého Speciálu pro starší automobily s netvrzenými ventilovými sedly.

Balení, skladování, doprava

Automobilové benzíny se dodávají v železničních a silničních nádržkových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci s automobilovými benzíny musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.*

Dopravní značení
RID/ADR: 3/3b
UN: 1203
Kemler: 33

Základní bezpečnostní údaje

Automobilové benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.

*Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další.

zdroj Paramo.cz